Rabobank Clubsupport

Van 4 oktober t/m 24 oktober start ook bij Rabobank Parkstad de Rabobank Clubsupport om haar leden de kans te bieden een vereniging financieel te steunen. Natuurlijk doet Berix hier ook aan mee!

Hoe werkt het?

Je kunt Berix steunen door in te loggen in de Rabo App of Rabo Online Bankieren. Klik op 'Service', dan op 'Mijn lidmaatschap' en vervolgens op 'Rabo Clubsupport'. Je kunt maximaal 3 verenigingen kiezen om te steunen. We hopen natuurlijk dat Berix daar één van is. Hoe meer stemmen Berix ontvangt, hoe groter het sponsorbedrag van de Rabobank aan ons is. Met deze finaniciële steun kunnen we ons doel bereiken!

Ons doel

Door de laatste overstroming is ons terrein erg hobbelig geworden. Dit kan valpartijen veroorzaken en dat moeten we voorkomen. Daarom willen we drainages aanleggen, zodat het water beter weg kan lopen. Tegelijkertijd willen we het grasveld zoveel mogelijk egaliseren.

De vereniging

Scouting Kapelaan Berix is een gezellige scoutingvereniging in Heerlen. De vereniging telt ongeveerd een 175 leden, waarvan 100 jeugdleden van de leeftijd 4 t/m 18. Elke week worden er leuke en uitdagende opkomsten georganiseerd. En daarnaast nog een weekend en kamp.

 

Ons gebouw

Je hebt ons gebouw misschien wel al eens gezien vanaf de Groeneboord. Het is die grote piramide aan de rand van het Aambos. Dit is niet altijd het het gebouw van de vereniging geweest. Na veel omzwervingen via kelders in de Nobelstraat, de Kruisstraat en de Luciushof zijn we sinds 2008 de trotse eigenaar van dit gebouw.

Voor ons is het de perfecte speelplek, midden tussen het bos en de stad in. Een markant gebouw en een begrip in Heerlen. Iedereen weet waar je het over hebt als je de piramide bij het Aambos noemt.

 

Geschiedenis

Scouting Kapelaan Berix van de St. Pancratiusparochie te Heerlen bestaat sinds 1932 en behoort tot een der oudste scoutinggroepen van Limburg. Begonnen is het allemaal in 1932 in de historische schelmentoren aan het kerkplein. De groep, destijds aangesloten bij de landelijke Vereniging de Katholieke Verkenners, droeg oorspronkelijk de naam Sint Paulus.

De eerste groepsleider was dr. Terhal, terwijl Nel Hol z.g., de eerste akela en Joof van der Velden de eerste hopman is geweest. De oprichting van de groep kwam tot stand ondanks dat er in die dagen ook mensen waren die erg sceptisch tegen de uit Engeland afkomstige padvinderij aankeken. Veel niet-insiders hielden de beweging voor elitair en dus niet bedoeld voor kinderen van de gewone man. Ook waren er heel wat mensen die het gehele systeem van Baden Powell als nogal militaristisch bestempelden, terwijl vele katholieken zich zorgen maakten over wat zij noemden de naturistische van het spel van verkennen.

De voor katholieken nieuwe vorm van jeugdbeweging, waarin aan de lekenleiding de belangrijkste rol was toebedeeld, ontmoette destijds niet altijd en overal enthousiasme. Met hulde aan de pioniers, mag er gerust worden gezegd dat er in het begin van de dertiger jaren zeker ook enige moed was vereist om als volwassene in een verkennersuniform met korte broek, opgerolde mouwen en een grote hoed in het openbaar te verschijnen! Hoe het echter ook geweest mag zijn, feit is dat sedert 1932 inmiddels honderden jongens als welp, verkenner of voortrekker en tientallen jonge vrouwen en mannen als leidster en leider lid van de Kapelaan Berixgroep zijn geweest. Zij allen bewaren integenzeggelijk de beste herinneringen aan de onderlinge vriendschap, het enthousiasme, de gezelligheid tijdens de verschillende groepsfeesten en de romantiek van bijvoorbeeld de zomerkampen met hun kampvuren, spannende avondspelen, et cetera.

In 1941 werden de padvinders- en verkennersbewegingen in Nederland door de Duitse bezetter verboden en moest ook de St. Paulusgroep officieel worden opgeheven. De groepsbezittingen waren inmiddels tijdig op geheime plaatsen opgeborgen. Gedurende de verdere oorlogsjaren leidde de St. Paulusgroep -evenals de meeste verkennersgroepen- een verborgen bestaan. Eventuele activiteiten naar buiten gebeurden veiligheidshalve onder de dekmantel van de Katholieke Actie.

Direct bij de bevrijding in september 1944 verschenen ook de overgebleven leden van de St. Paulusgroep geunifomeerd weer op de straat. Leiding en jongens hebben zich in die dagen zeer verdienstelijk gemaakt ten gunste van de Heerlense gemeenschap. Gedurende de eerste jaren na de oorlog beleefde ook de St. Paulus een ware explosie wat het aantal leden betreft. Het leek er toen beslist op dat iedere jongen verkenner wilde worden.

Erg verdrietig voor de St. Paulusgroep was het bericht dat op 13 maart 1945 in het concentratiekamp Bergen-Belsen kapelaan Berix was om gekomen. Deze aalmoezenier had voor de oorlog erg veel voor de groep gedaan. Ter nagedachtenis en in dankbare herinnering aan de aalmoezenier Berix werd de groepsnaam gewijzigd in Kapelaan Berix-groep.