Rabobank Clubsupport

Van 4 oktober t/m 24 oktober start ook bij Rabobank Parkstad de Rabobank Clubsupport om haar leden de kans te bieden een vereniging financieel te steunen. Natuurlijk doet Berix hier ook aan mee!

Hoe werkt het?

Je kunt Berix steunen door in te loggen in de Rabo App of Rabo Online Bankieren. Klik op 'Service', dan op 'Mijn lidmaatschap' en vervolgens op 'Rabo Clubsupport'. Je kunt maximaal 3 verenigingen kiezen om te steunen. We hopen natuurlijk dat Berix daar één van is. Hoe meer stemmen Berix ontvangt, hoe groter het sponsorbedrag van de Rabobank aan ons is. Met deze finaniciële steun kunnen we ons doel bereiken!

Ons doel

Door de laatste overstroming is ons terrein erg hobbelig geworden. Dit kan valpartijen veroorzaken en dat moeten we voorkomen. Daarom willen we drainages aanleggen, zodat het water beter weg kan lopen. Tegelijkertijd willen we het grasveld zoveel mogelijk egaliseren.

Scouting Kapl. Berix heeft all opkomsten verdeeld over twee dagen in het weekend, de vrijdag en de zaterdag. In principe draait de onderbouw op de zaterdagochtend en de bovenbouw op de vrijdagavond.

  • De bevers, welpen en juniorscouts: zaterdag van 09.30 tot 12.00 uur
  • De scouts: vrijdag van 19.00 tot 21.30 uur
  • De explorers: vrijdag van 19.30 tot 22.00 uur
  • De pivo's: vrijdag van 20.00 tot 22.30 uur
  • De stam: draait niet wekelijks opkomst maar ongeveer eens per drie weken op de vrijdagavond vanaf 20.00 uur

Afwijkende opkomsten en vakanties

Bij scouting Kapl. Berix zijn er in principe elk weekend opkomsten, ook tijdens de vakantie. Uitzonderingen hierop zijn de zomervakantie en de vakanties die twee weken duren zoals de kerst- en de meivakantie. In die vakanties vervallen de opkomsten in het middelste weekend. Tijdens de zomervakantie gaan alle speltakken op kamp. Daarnaast kan het voorkomen dat opkomsten verplaatst worden naar een ander moment, bijvoorbeeld als we met alle leeftijdsgroepen samen een activiteit doen. Daarover worden jullie tijdig geïnformeerd. Kijk goed op de agenda op deze website, hierop vind je alle informatie over de verschillende opkomsten.